Địa chỉ: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Đình Bảng 1

Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh