Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mầm non Đình Bảng 1 đã khẳng định thương hiệu tại khu vực Tỉnh Bắc Ninh nói chung và thị xã Từ Sơn nói riêng. Chương trình giáo dục tại Trường Mầm non Đình Bảng 1 được thực hiện theo chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.