Địa chỉ: Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0969968687
  • Email:
   nguyenthihuyenqc0db1@bacninh.edu.vn
 • Ngô Thị Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0971416245
  • Email:
   ngothithanhhuongc0db1@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976122044
  • Email:
   nguyenthihongbc0db1@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0987541229
  • Email:
   nguyenthingac0db1@bacninh.edu.vn
 • Ngô Bích Phượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   09xxxxxxxx
  • Email:
   ngobichphuongc0db1@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0352948787
  • Email:
   Hangdinhbang2510@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tâm Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982690912
  • Email:
   nguyenthitamtrangc0db1@bacninh.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0971780518
  • Email:
   nguyenthithaoc0db1@bacbninh.edu.vn
 • Phạm Thị Dần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972944079
  • Email:
   Phamdan99bn@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369479486
  • Email:
   nguyenthihoabmn33a@gmail.com